De content op deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Met het verzamelen van informatie van bezoekers willen we inzicht verkrijgen in de behoeften van onze bezoekers, zodat we hen vervolgens gepaste informatie aan kunnen bieden. Wij leggen alleen de persoonsgegevens vast die de bezoekers zelf aan ons verstrekken.

Om onze publicaties te kunnen ontvangen, moeten bezoekers een aantal gegevens opgeven: naam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Optioneel kunnen bezoekers nog een aantal aanvullende gegevens verstrekken. Deze informatie zullen wij in overeenstemming met dit privacystatement behandelen.

Deze website neemt uitgebreide voorzorgsmaatregelen om gebruikersinformatie te beschermen. De registratiegegevens die bezoekers geven, worden zowel on- als offline beschermd.