Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics-gebruikers kunnen via de directe integratie met onze software werken. Gebruik je Microsoft Dynamics CRM, NAV en/of SharePoint? Dan kun je alle correspondentieprocessen in je organisatie centraal beheren, in detail voor de gebruiker klaarzetten en 100% automatisch verwerken, ontvangen en archiveren.

Het systeem analyseert de correspondentieprocessen, legt ze vast, voert handelingen uit voor de gebruiker en bewaakt de uniformiteit. Het creëren, archiveren en e-mailen (of via de portal publiceren van (bulk)correspondentie), en weer ondertekend binnenhalen, gaat allemaal automatisch. Dus: efficiënt, foutloos, digitaal, uniform en waar nodig met flexibiliteit voor de gebruiker.

microsoft-integraties-crm-connectors