Privacy

Tijdens een bezoek aan deze site verzamelen wij d.m.v. Google Analytics algemene gegevens. Deze algemene gegevens dienen uitsluitend om statistieken bij te houden over het bezoek en gebruik van de site. Deze algemene gegevens zijn niet gekoppeld aan de persoonsgegevens van een gebruiker.

Deze website neemt uitgebreide voorzorgsmaatregelen om gebruikersinformatie te beschermen. De registratiegegevens die bezoekers geven, worden zowel on- als offline beschermd.

Beveiliging

Wij zijn continu bezig om de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienst te bewaken. Mocht je een beveiligingsissue ontdekken dan horen wij dit graag zodat wij er direct actie op kunnen nemen.

Monitoring

Is de systematische verzameling en opslag van informatie die toelaat feedback te leveren over de prestaties.
Wij monitoren de volgende zaken

  • Server(s);
  • Webapplicatie;
  • Integraties en koppelingen;

SSL verbinding

Is een techniek waarmee de verbinding wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Herkenbaar aan HTTPS voor de URL. Dit wordt o.a. ook bij internetbankieren gebruikt. De webapplicatie en alle standaard beschikbare koppelingen (API/ web services) hebben een SSL verbinding.

Encryptie

Het coderen (versleutelen) van gegevens op basis van een bepaald algoritme. Alle Job data, applicatiedata en logging gevoelige data wordt encrypted bewaard. Documenten in proces (tussentijdse opslag) worden eveneens encrypted opgeslagen en worden automatisch na 48 uur verwijderd.

Datacenter

Is een faciliteit waar bedrijfskritische ICT-apparatuur is ondergebracht. Onze hostingpartner voldoet aan de ISO 27001 informatiebeveiligingsnorm.
DocuFlow draait in twee beveiligde datacenters. Deze staan in Haarlem en in Amsterdam. De software wordt redundant uitgevoerd voor de continuïteit en back-ups.

Opslag van gegevens

Is een digitale gegevensbank ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. De software slaat geen persoonsgegevens en andere gevoelige data op.

Integraties met andere applicaties

Is een techniek die ervoor zorgt dat verschillende systemen werken als één. Alle standaard beschikbare koppelingen en integraties (API/ web services) zijn volgens de standaarden van het desbetreffende informatiesysteem ontwikkeld.

AVG of de GDPR

De Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). Van organisaties wordt verwacht dat zij vanaf 25 mei 2018 hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen.

De wet GDPR maakt een onderscheid tussen organisaties die verantwoordelijk zijn over persoonsgegevens, die in het bezit zijn van persoonsgegevens en die persoonsgegevens verwerken.
Documizers is een gegevensverwerker en onze bedrijfsvoering voldoet aan de GDPR

Auditing

Is het controleren van de gebruikte technieken met als doel inzicht te verschaffen in de potentiële risico’s met als doel er direct op te anticiperen. Er worden regelmatig audits uitgevoerd door onszelf en derden. Wil je een audit laten uitvoeren dan horen wij dit graag.

Verwerkingsovereenkomst

Is een overeenkomst tussen een verwerkingsverantwoordelijke (de opdrachtgever) en de verwerker (de leverancier) dat waarborg biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Documizers biedt haar klanten de mogelijkheid een Verwerkingsovereenkomst af te sluiten.